KajBreBa.com

Društvena mreža za aktiviste i NGO sektor. Izrada portala za komunikaciju i uvezivanje aktivista.

Desktop design / Web dizajn
PHP development
MySQL database management
Logo design
Hosting / Server
Izrada CMS web stranice
10.08.2014